Vad ska jag rösta på?

Jag har bestämt mig för längesedan vad jag ska rösta på men har inte röstat ännu. Men ska göra det vilket dag som helst nu. & det är många som undrar varför jag tänker rösta som jag tänker och det är för att jag tycker att vänsterpartiet har otroligt bra valfrågor, och politiskt sett så tycker jag att dom har rätt i väldigt mycket. Det är viktigt att alla röstar som dom själva känner, det som känns rätt för sig själv. Rösta aldrig på något för att någon annan gör det! Jag tänker ta upp en del av vänsterpartiets valfrågor här nu i detta inlägget och mer kommer allt eftersom :)


JÄMNSTÄLLDHET NU:

Jämställdhet på riktigt

Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de yrken där många kvinnor arbetar, till exempel kan det vara svårt att få heltidsjobb. Efter jobbet fortsätter kvinnor arbetet hemma med matlagning, städning och disk. I relationer är det fortfarande så att kvinnor gör mer av hemarbetet. Resultatet är sämre ekonomi och mer stress och ohälsa. Många kvinnor känner också en rädsla i vardagen, som innebär att livsutrymmet krymper. Sexuella trakasserier, våld och övergrepp skapar rädsla, och bidrar till att många kvinnor inte känner att de äger tillträde till gator och parker på kvällen. I hela samhället finns en ojämlik maktstruktur, en könsmaktsordning, som skapar orättvisor och diskriminering.

Allt det här är saker som vi kan ändra på. Men det kräver mycket arbete av alla oss som lever i Sverige för att uppnå mer jämställdhet i relationer och i hur vi bemöter varandra. Men det krävs också mycket politiskt arbete, och politiska beslut som vågar ta ställning för kvinnors lika rättigheter.

 

Rätt till heltid
Ett förslag för att öka jämställdheten är rätt till heltidsarbete. Ofrivilligt deltidsarbete är en orättvisa som kvinnor förväntas acceptera år efter år. Nu är det nog. Heltid ska vara norm på arbetsmarknaden. Om inte arbetsmarknadens parter kan komma till skott är vi beredda att lagstifta om rätt till heltid, med deltid som en möjlighet.


Jämställda familjer
Vi är övertygade om att män och kvinnor är lika lämpade att ta hand om små barn, och att barn mår bra av att ha nära relationer med mer än en vuxen. Därför föreslår vi att föräldraförsäkringen ska delas lika mellan föräldrarna. Vi driver också en politik för stjärnfamiljer, där ensamstående och samkönade par får stöd och möjligheter i sitt föräldraskap och sin familjebildning.


Ensamma mammor

Barn till ensamstående lever ofta under svåra ekonomiska förhållanden. Idag lever var fjärde ensamstående mamma i Sverige under fattigdomsgränsen. Vi vill därför höja underhållstödet. Tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna har vi föreslagit att underhållsstödet höjs med 100 kronor 2011 och 150 kronor 2012. Vi säger också att prisökningarna inte ska urholka underhållsstödets värde under mandatperioden. Vi har även kommit överens med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att det särskilda bostadsbidraget samt umgängesbidraget riktat till ensamstående föräldrar höjs med 130 kr per barn och månad.


Bättre barnomsorg
Vi vill ge familjer rätt till en mer omfattande barnomsorg. Föräldrar och barn måste få såväl arbetsliv som vardag att fungera. Barnen måste få rätt att delta i förskolans aktiviteter på lika villkor oavsett föräldrarnas situation på arbetsmarknaden. Vi vill därför lagstifta om rätt till förskola också på kvällar, helger och nätter, det som kallas ”nattis”, liksom att barn måste ha rätt till förskola på heltid även om föräldrarna är arbetslösa.


Våld mot kvinnor
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och ett stort hinder för jämställdheten. 2009 anmäldes ungefär 29 000 fall där kvinnor blivit misshandlade, ofta av närstående män, och cirka 3 800 våldtäkter mot kvinnor över 15 år. Dessutom dödas varje år cirka 16 kvinnor av en man som står dem nära. Arbetet för att stoppa våldet och ge våldsutsatta skydd och stöd måste ske utifrån insikten om att våldet har sina rötter i den rådande samhällsstrukturen där män är överordnade och kvinnor underordnade.
Vänsterpartiet vill att våldtäktsbestämmelsen ska baseras på samtycke. Idag är det upp till kvinnan att övertyga rätten om att hon sagt nej. Polis, åklagare och blivande jurister måste få obligatorisk utbildning om mäns våld mot kvinnor.
Kvinnojourernas verksamhet måste också få en lång­ siktig finansiering. Kraven på att kommunerna ska ha handlingsplaner mot våldet måste skärpas.
Vi vill också att feministiskt självförsvar ska ingå i undervisningen på högstadiet och som tillval i gymnasiet. Feministiska självförsvarstekniker kan lära kvinnor och tjejer att omvandla rädsla och skuldkänslor till styrka.

Det finns mycket att göra för att förbättra jämställdheten i Sverige. Vi har förslagen, men vi behöver din hjälp för att genomföra dem


VÄLFÄRD

Världens bästa välfärd – utan privata vinster

Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården om sina åldrade kära släktingar och föräldrar till hemtjänstens omsorg. Välfärdsverksamheterna har en enorm betydelse för människors liv, frihet och trygghet. Därför vill Vänsterpartiet bygga världens bästa välfärd och göra det utan privata vinstintressen.

Vård för alla
I Stockholm kan föräldrar som har råd köpa sig rätten att besöka det privata barnsjukhuset Martina. Antingen köper man ett årsabonnemang eller så tecknar man en barnsjukvårdsförsäkring. Eller så betalar man vid dörren, 1 400 kronor per besök. Alla barn kommer inte att kunna få en försäkring. Försäkringsbolag lär knappast tycka att det är en god affärsidé att försäkra kroniskt sjuka barn eller barn med funktionshinder och absolut inte barn med multifunktionshinder. Resultatet av privatvård blir att de som behöver den bästa vården mest får minst möjlighet att utnyttja den. Barn har inte längre samma rätt till god sjukvård.

Stoppa privatiseringarna
I hela landet har sedan förra valet förskolor, vårdcentraler, skolor och äldreboenden sålts av kommunerna till privata företag. Ett antal nya ägare har gjort sina livs klipp när de fått möjlighet att köpa gemensam egendom till underpris. Det är inte acceptabelt att våra gemensamma tillgångar slumpas bort på det här sättet. Och det är inte acceptabelt att våra skattepengar går rätt ner i fickorna på privata företag som bland annat genom att skära ner på personal gör stora vinster.

Bättre barnsomsorg och skola
De senaste åren har barngrupperna blivit större i förskolan. Vänsterpartiet vill införa ett maxtak på 5 barn per anställd inom barnomsorgen. Skolan behöver fler lärare, men även annan personal som skolbibliotekarier och kuratorer. Även på fritids behövs mer personal och mindre barngrupper.

Nattis
Samtidigt som pengar har gått till skattesänkningar och till privatiseringar, så försämras på många håll möjligheten att få en bra barnomsorg på tider som passar. Till exempel har det som kallas nattis på en del ställen försvunnit. Vi vill att kommunerna ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Den fria etableringsrätten för privata förskolor ska avskaffas och skollagen ändras så att kommunerna återfår rätten att besluta om enskilda förskolor.

Valfrihet i äldreomsorgen
Vänsterpartiet vill att äldre ska ha verklig valfrihet. Man ska i större utsträckning än idag kunna välja vilken hjälp man vill ha av hemtjänsten. Och boende på äldreboende ska ha större möjligheter än idag att bestämma över sin egen tid, vad man vill göra och vad man vill ha hjälp med.
Fri tid varje vecka ska vara en rättighet.

Bättre välfärdsjobb

De anställdas villkor i välfärdsyrkena måste förbättras. Löner, arbetsvillkor, inflytande och möjligheter till utveckling i arbetet bli bättre. Välfärdsjobben är livsviktiga, och det ska märkas! Vikariat, timanställningar och andra visstidsanställningar har gjort arbetsmarknaden allt otryggare. Rätten till fast anställning och heltidsjobb ska stärkas genom förbättringar i Lagen om anställningsskydd.
I förlängningen vill Vänsterpartiet arbeta för en arbetstidsförkortning som på sikt ska resultera i sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Stoppa jakten på sjuka
Tiotusentals människor har av den sittande regeringen fråntagits rätten till sjukpenning. Vänsterpartiet vill höja taket och ersättningsnivåerna så att alla känner sig trygga med sjukförsäkringen. Vi vill höja taket i sjukförsäkringen till 10 basbelopp och ersättningsnivån till 80 procent. Vi är också överens med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att redan 2011 avskaffa 550-dagarsstupstocken. Ingen som är sjuk ska bli utan sjukpenning bara för att ett visst antal dagar har förflutit.

Välfärd är allt det där som handlar om hur vi tar hand om varandra. Det som gör att vi får ihop våra dagliga liv. Men också det som gör att vi inte faller så hårt när vi faller. Välfärden är ett bra mått på hur civiliserat ett samhälle är och i Sverige har vi varit bra på att ta hand om varandra. Vi vill att det ska fortsätta vara så även i framtiden.


Där har ni två valfrågor som vänsterpartiet tar upp. Ni som inte är säkra på vad ni vill rösta på kan ju läsa igenom detta och tänka över, men läs även på om de andra partierna. :)

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0